top of page

Verzuimaanpak

Het verzuim in uw organisatie kost u veel geld en de werkvoortgang komt regelmatig in het gedrang.

De ODIGON aanpak ter voorkoming van verzuim, kenmerkt zich door een aanpak bij de kern. Verzuim = gedrag en gedrag is te beïnvloeden. We zien vaak dat leidinggevenden zich onvoldoende bewust zijn van de invloed die ze op het verzuim van hun medewerkers kunnen hebben. En daar ligt nou net de kern van onze aanpak; leidinggevenden trainen en coachen om te komen tot een structurele aanpak en daarmee lager verzuim.

 

Een verzuimproject van ODIGON, kenmerkt zich door een praktische en resultaat gedreven aanpak. Geen dikke rapporten en analyses, maar na een oriënterend gesprek concreet aan de slag! Hands-on begeleiding van de dagelijkse praktijk. Kort op de bal, met het resultaat voor ogen!

Naast onze focus op de cruciale rol van de leidinggevenden krijgen ook de volgende zaken de aandacht van ODIGON:

  • De rol van en samenwerking met de bedrijfsarts

  • Een duidelijk verzuimprotocol, dat voldoet aan de wettelijke regels

  • Het belang van dossiervorming

  • Het in de hele organisatie zichtbaar maken van het verzuim

  • Het inzetten van specialisten bij hardnekkige verzuimcases

 

ODIGON heeft reeds opmerkelijke resultaten behaald bij: 

bottom of page