top of page

Interim diensten

ODIGON Management Support verzorgt als kernactiviteit interim-opdrachten. Van kleinere (P&O-)projecten tot het invullen van een (tijdelijke) vacature van (lijn)managers, meerdere opdrachten zijn mogelijk. Onderstaand een greep uit de reeds vervulde interim-opdrachten.

 

Districtmanager 

Gedurende acht maanden als eerst verantwoordelijke lijnmanager een groep re-intergratieconsultants aangestuurd, begeleid en gecoached. Verantwoordelijk voor de opbouw van het district op personeel-, commercieel- en financieel gebied. 

 

Recruiter

Voor één van de grootste vastgoed beleggingsmaatschappijen van Nederland, meerdere (vastgoed, retail en facility) functies geworven. De gehele werving en selectie-cyclus; van het vaststellen van het functieprofiel, adverteren, selecteren tot het aanname/arbeidsvoorwaarden-gesprek behoorde tot de werkzaamheden.

 

Projectmanager “harmonisatie functiebeschrijvingen”

Voor meerdere bedrijven, welke recent waren gefuseerd of samengevoegd, zijn de functies eenduidig beschreven. Belangrijkste opdracht hierbij was het functieprofiel te complementeren met de meest essentiële gedragscompetenties. Hierdoor ontstond het inzicht in de benodigde kennis-, vaardigheden- en gedrags-eisen (zie ook onder de button “gedragscompetentiegericht werken”).

 

Hoofd P&O

Voor meerdere bedrijven o.a. een groeiend bedrijf in de logistieke dienstverlening een afdeling P&O opgezet. Nadat het beleid was gemaakt en de basisprocedures waren beschreven, een personeelsfunctionaris geworven, ingewerkt en gedurende de eerste maanden gecoached.

 

Projectmanager “werving en selectie”

Aansturing van een projectteam met als doel in korte tijd meer dan driehonderd vacatures vervuld te krijgen. Ontwikkeling van gezamenlijk inwerktraject. Ontwikkeling en verzorging van een opleidingstraject voor de leidinggevenden waardoor het (hoge)verloop sterk  werd gereduceerd.

 

Regiomanager

Bij een van de grootste Arbo-dienstverleners van Nederland, gedurende een half jaar leidinggevende van een drietal vestigingen. Bedrijfsartsen en re-integratiedeskundigen aangestuurd en in hun rol gezet waardoor winstgevendheid is teruggekeerd.

bottom of page