top of page

ERVARINGEN OPDRACHTGEVERS               

ODIGON hecht veel belang aan het bereiken van doelstellingen. Doelstellingen die gesteld zijn door opdrachtgevers n.a.v. een duidelijke behoefte, een probleem of een gewenste situatie.

 

Wij hebben enkele opdrachtgevers gevraagd aan te geven met welke behoefte zij ODIGON hebben benaderd.

 

 

Het laten leiden...
Omgaan met...

HET LATEN LEIDEN DOOR DE "WAAN VAN DE DAG".

Jerry de Leeuw, Regiomanager
AH Hans Geveling

Probleem/aandachtsgebied/doelstelling:

De eindverantwoordelijke (Filiaal)managers laten zich teveel leiden door de “waan van de dag”. Er wordt te weinig vooruitgedacht/gemanaged.

 

Ontwikkeld/geleverd door ODIGON:

ODIGON heeft onderzocht waardoor de waan van de dag vaak leidend was. Daarnaast is een langduriger begeleidingstraject ontwikkeld wat er in voorziet de managers:

a) bewust te maken van hun eigen tekortkomingen.

b) te helpen en vooral elkaar te laten helpen op de tekortkomingen te overbruggen

 

Ervaring/Effect/Resultaat:

Het is een ongoïng proces, in de praktijk is waar te nemen dat de managers meer in hun rol zitten. Onder andere doordat ze verplicht worden tijdens de afgesproken bijeenkomsten een presentatie te verzorgen over de gerealiseerde ontwikkelingen, zijn ze bezig met het veranderen van hun eigen minder effectieve gedrag. Ze leggen meer verantwoordelijkheden bij de assistenten en teamleiders en hebben daardoor zelf meer de handen vrij voor overkoepelende zaken. 

"OMGAAN" MET (CULTUUR)VERANDERING.

Maarten van Lier, Hoofd afdeling centermanagement, 
Corio Nederland

Probleem/aandachtsgebied/doelstelling:

Corio is een aan de AEX genoteerde vastgoedonderneming met de focus op hoogwaardig planmatig ontwikkeld winkelvastgoed. Corio exploiteert de winkelcentra in haar portefeuille zelf d.m.v. de door haar ontwikkelde centermanagement methode. Bij de afdeling centermanagement in de Nederlandse businessunit zijn 55 vastgoedprofessionals werkzaam.

 

Corio 2.0 is de naam van het cultuur verandertraject binnen onze organisatie waarbij de door het management geformuleerde kernwaarden door leidinggevenden overgebracht worden op medewerkers. 

 

Ontwikkeld/geleverd door ODIGON:

Om gewenst van ongewenst gedrag van deze medewerkers in de praktijk te kunnen onderscheiden en daarmee het veranderproces aan te kunnen sturen is specifiek voor leidinggevenden van de afdeling centermanagement een training op maat uitgewerkt door Odigon. In een informele setting aan boord van de “No Worries” zijn deze leidinggevenden op “expeditie” gestuurd. 

 

Ervaring/Effect/Resultaat:

De leidinggevenden hebben ontdekt hoe gewenst gedrag bij medewerkers herkend wordt en hoe hier actief op dient te worden gestuurd. De training heeft daarnaast bijgedragen aan het versterken van de team spirit. Al met al een zeer succesvolle dag op het water!

HOOG (ZIEKTE) VERZUIM.

Gerard Sipkens, HR manager,
CRH Clay Products Mainland Europe

Probleem/aandachtsgebied/doelstelling:

Het verzuim in de groep Nederlandse baksteenfabrieken van CRH was in de periode tot eind 2007 gestaag gestegen naar ruim 7%. De doelstelling was om het stapsgewijs in 2 jaar te verlagen naar 5%. Leidinggevenden moesten zich bewust worden dat zij het verzuim kunnen beïnvloeden.

 

Ontwikkeld/geleverd door ODIGON:

ODIGON heeft i.s.m. ons een training ontwikkeld die er op was gericht het bewustzijn bij de leidinggevenden te vergroten om hun invloed en verantwoordelijkheid te nemen voor een aanvaardbaar verzuim. Heel praktisch met gesprekstraining en handige tips.

 

Ervaring/Effect/Resultaat:

Leidinggevenden zijn zich nu bewust dat zij invloed hebben op het verzuim van hun medewerkers en kunnen het verzuim nu beïnvloeden. Er is meer en sneller actie, men laat het niet op z’n beloop. Samen met een aantal andere maatregelen, heeft dit geresulteerd in een verzuimniveau dat inmiddels vanaf 2009 net onder de 4% zit. De doelstelling is dus ruimschoots gehaald! Voor een productieorganisatie met zware werkomstandigheden en een relatief hoge gemiddelde leeftijd, een goede prestatie.

Hoogziekte verzuim...

ONVOLDOENDE BEWUST VAN DE EFFECTEN VAN HET EIGEN (LEIDINGGEVEND) GEDRAG.

Chantal Smits, Personeelsfucntionaris, 
Gelders Have Groep BV

Gelders Have Groep BV is de centrale kracht achter een cluster van 14 lokaal sterke Albert Heijn supermarkt vestigingen. 

 

Probleem/aandachtsgebied/doelstelling:

In de praktijk blijkt dat een goede leidinggevende zich niet alleen onderscheid door zijn kennis en vaardigheden, maar ook door zijn gedrag! Het is noodzakelijk dat leidinggevenden zich meer bewust gaan worden welke invloed hun gedrag heeft op de medewerkers; klantgerichtheid, invoelend vermogen en communicatie. Functioneel gedrag is de motor waardoor de aangeleerde instrumenten daadwerkelijk op de juiste wijze worden benut. 

Doordat de leidinggevende zich niet bewust is van zijn gedrag en door de constante werkdruk, worden gevoelens niet geuit en gesprekken niet gevoerd. Het gevolg is (nog) harder werken, met nog minder tijd voor communicatie. 

 

Ontwikkeld/geleverd door ODIGON:

ODIGON heeft in samenwerking met een gespecialiseerde gedragstrainer op basis van de bij de functie behorende gedragscompetenties een passende competentietraining ontwikkeld. De afgelopen jaren hebben wij meerdere deelnemers hiervoor geleverd.

 

Ervaring/Effect/Resultaat:

Tijdens deze Competentietraining hebben de deelnemers niet alleen helderheid over de effecten van hun gedrag gekregen, maar ook de voordelen ervaren van het “anders handelen”. Enkele maanden na de competentietraining zien we de effecten in de praktijk duidelijk terug. De getrainde leidinggevende gaat nu veel bewuster om met zijn gedrag. Er wordt niet alleen beter uitgelegd wat er van de medewerker verwacht wordt, er is ook aandacht voor de benodigde acceptatie en betrokkenheid van zijn medewerkers.

ONVOLDOENDE DIRECTE AANSTURING.

Jerry de Leeuw, Regiomanager
AH Hans Geveling

 

Probleem/aandachtsgebied/doelstelling:

De lager leidinggevenden binnen onze organisatie, de (aankomend) teamleiders, zijn slechts redelijk in staat om de medewerkers gericht aan het werk te zetten. Daarnaast speelt, dat indien de uitvoering niet gebeurt of niet gebeurd zoals het moet, gaan ze harder werken en de tekortkomingen of problemen zelf oplossen. Aan gedrevenheid geen gebrek, doch ze zijn niet voldoende in staat om de uitvoering van het werk volledig zelfstandig door de medewerkers te laten plaatsvinden.

 

Ontwikkeld/geleverd door ODIGON:

ODIGON heeft de functie Teamleider, teruggebracht naar een drietal kerntaken. Deze 3 kerntaken werden en worden d.m.v. een zeer interactieve en praktische training (Aansturen & Controleren) aangeleerd en geoefend. Na ervaring opgedaan te hebben in de praktijk met hetgeen geleerd wordt tijdens een terugkomdag, de tegengekomen “tekortkomingen” uitgediept en aangeleerd.

 

Ervaring/Effect/Resultaat:

Wat we zien in de praktijk is dat de deelnemers aan de training “Aansturen en Controleren”

zich bewuster zijn van hun taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast hebben ze door deze training hele praktische handvaten gekregen, die zij heel gemakkelijk kunnen gebruiken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden op de werkvloer.

EEN NIEUWE FUNCTIE MET NIEUWE UITDAGINGEN.

Matthijs Doggen, Manager Personeelszaken
Sodexo, Regio Midden- en Zuid NL

 

Probleem/aandachtsgebied/doelstelling:

Vanwege het vertrek van de toenmalige HR-functionaris moest deze functie (op interimbasis) worden ingevuld. De HR functie stelde de interimmer voor een aantal nieuwe uitdagingen. 

 

 

Ontwikkeld/geleverd door ODIGON:

ODIGON heeft individuele coaching gegeven. In een aantal sessies zijn de verschillende overtuigingen, welke te grondslag lagen aan het “nieuwe” functioneren, uitgebreid besproken 

 

 

Ervaring/Effect/Resultaat:

Ongeveer 6 sessies gaven voldoende inzichten en overtuiging om deze rol op een goede wijze te vervullen. 

Onvoldoende bewust...
Onvoldoende directe aansturing
Nieuwe functie

DE JUISTE MENSEN OP DE JUISTE PLAATS.

Matthijs Doggen, Manager Personeelszaken, Sodexo, Regio Midden- en Zuid NL

 

Probleem/aandachtsgebied/doelstelling:

De eindselectie bij instroom van bepaalde personeelsgroepen binnen Sodexo wordt verzorgt door een aantal Catering Managers. Selecteren is voor deze functionarissen dus een neventaak. Te vaak werd deze selectie enkel gebaseerd op taakgerichte competenties en werd te beperkt op gedragscompetenties geselecteerd.

 

 

Ontwikkeld/geleverd door ODIGON:

ODIGON ontwikkelde in een goede en prettige samenwerking een maatwerktraining ‘competentiegericht interviewen’ voor deze Catering Managers. Naast een deel theorie kregen onze mensen concrete en praktische handvatten aangereikt om hun selectievaardigheden verder te ontwikkelen. Er werd geoefend met professionele acteurs.

De training werd eveneens gegeven aan alle Recruiters binnen onze organisatie. 

 

 

Ervaring/Effect/Resultaat:

De deelnemers waren unaniem vol lof over de inhoud, de vorm en het enthousiasme waarmee de training werd verzorgd. Ons selectieproces is zichtbaar verbeterd. Al met al een succesvolle investering!

Juiste mensen
bottom of page