top of page

Individuele Coaching

“Ik krijg het niet voor elkaar, mijn mensen zover te krijgen dat ze hun taak volledig uitvoeren.”

“Ik vind het moeilijk mijn mensen op hun functioneren aan te spreken.”

“Ik heb het te druk om gesprekken met mijn mensen te voeren.”

“Ik moet alles en iedereen controleren, anders gaat het gigantisch fout.”

 

Deze en vele andere soorten opmerkingen horen wij regelmatig. Natuurlijk heeft dit in veel gevallen te maken met de zelfstandigheid van de medewerkers maar vaker met het gedrag van de manager zelf. Een kritisch zelfonderzoek helpt om verandering in gedrag te weeg te brengen. Dit kan natuurlijk in trainingsverband met ‘lotgenoten’. Beter en prettiger kan het zijn om doormiddel van een persoonlijke coach het benodigde inzicht en de benodigde vaardigheden te verkrijgen. 

 

ODIGON Management Support B.V. levert deze individuele coach. Door jarenlange praktijkervaring gecombineerd met theoretische kennis wordt tijdens een intakegesprek het probleem/de vraagstelling van de betrokken manager helder gemaakt. Tevens wordt hier de bereidheid van de manager m.b.t. het kritisch zelfonderzoek getoetst. Indien bij zowel de manager als de coach de verwachting ontstaat dat het gewenste resultaat behaald kan worden, wordt een inschatting gemaakt van het aantal benodigde bijeenkomsten.

 

Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een praktijkopdracht, welke tijdens de volgende bijeenkomst wordt geëvalueerd. Eventueel zal de benodigde theoretische kennis worden aangebracht, waarna weer een nieuwe opdracht de benodigde praktijkervaring dient te brengen.

 

De ervaring leert dat na 5 à 7 bijeenkomsten de manager zelfstandig met de nieuw verworven kennis en vaardigheden aan de slag kan. 

bottom of page